امروز، پنجشنبه 10 / 9 / 01


آزمون «پایه دوازدهم | ناوبری هوایی - 990511» آماده برگزاري است.
طبق تنظيم مدیر، براي شرکت در اين آزمون، «باید از نام کاربری و رمز عبوری که در صفحه گذشته اطلاع رسانی شده است، استفاده کنید.».
بنابراين پس از ورود ، نسبت به تکمیل یا ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایید، سپس به مرحله بعد بروید.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام كاربري:

پسورد: